Karol Rogaś

ortopeda, traumatolog

Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej ukończyłem z wyróżnieniem w roku 2008. Od początku kariery związany byłem ze Szpitalem przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, najpierw w ramach stażu podyplomowego, a od 2009 roku jako lekarz rezydent. Przez wiele lat pracowałem w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, gdzie ukończyłem specjalizację z zakresu ortopedii i traumatologii. W latach 2012-2015 byłem słuchaczem studium doktoranckiego PUM, a od 2015 do 2019 jestem również pracownikiem Zakładu Medycyny Sądowej PUM. W roku 2016 uzyskałem stopień specjalisty z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Umiejętności w dziedzinie USG narządu ruchu rozwijałem w ramach kursów i szkoleń organizowanych przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii, Wielkopolską Szkołę Diagnostyki Obrazowej oraz Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie. Były wykładowca akademicki i naukowiec, biegły sądowy. Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje i zdobywam nowe umiejętności zawodowe. Uczestniczyłem w licznych krajowych i zagranicznych kursach, szkoleniach i sympozjach. Cechuje mnie profesjonalizm, wysoka kultura osobista i nienaganne maniery, a także empatia i szacunek wobec chorych.

Zapraszamy do kontaktu

Jaracza 1, Szczecin 70-775

Rejestracja

tel: 533 - 410 - 100

e-mail: kontakt@szmaragdowe-centrum.pl

Agata Lisiecka

tel: 502 - 513 - 837
e-mail: a.lisiecka@szmaragdowe-centrum.pl

0/5 (0 Reviews)